Address : Lô 19 Võ Văn Kiệt, TP. Đà Nẵng

Hotline : 0941 75 00 75

  • Sự kiện xác lập lỷ lục bánh xèo lớn nhất Việt Nam